วัสดุโครงสร้าง
ราคาเหล็ก/Steel Price
1.2 mm.
1.6 mm.
1.8 mm.
2.3 mm.
เหล็กเส้น 2 หุน
เต็มธรรมดา เส้นละ 95บาท
เหล็กเส้น 3 หุน
เต็มธรรมดา เส้นละ 185 บาท
เหล็กเส้น 4 หุน
เต็มธรรมดา เส้นละ 335 บาท
แป๊ปโปร่ง 3/4" x 3/4"
150
175
-
-
แป๊ปโปร่ง 1" x 1"
-
-
-
-
แป๊ปโปร่ง 1 1/4" x 1 1/4"
235
255
290
345
แป๊ปโปร่ง 1 1/2" x 1 1/2"
275
310
325
395
แป็บแบน 2" x 1"
275
325
355
395
แป็บแบน 3" x 1 1/2"
415
465
555
675
แป็บแบน 4" x 2"
535
615
715
795
เหล็กรางตัวซี 3" x 1 1/2"
305
395
425
465
เหล็กรางตัวซี 4 " x 2"
360
-
485
655
เหล็กฉาก ตัว L 3/4"
-
-
70
-
เหล็กฉาก ตัว L 1"
-
-
130
-
เหล็กฉาก ตัว L 1 1/4"
-
-
-
225
เหล็กฉาก ตัว L 1 1/2"
-
-
-
255
เหล็กฉาก ตัว L 2"
-
-
-
315
เหล็กฉาก ตัว L 2 1/2"
-
-
-
855

(ราคาต่อเส้น, 1 เส้น ยาวประมาณ 12 ม. : unit price is Baht per Line, 1 line approx. length=12 m.)
* ราคาสินค้านี้ เป็นราคาขายหน้าร้าน โดยอ้างอิงราคาเหล็ก ที่ จ.อุดรธานี เป็นเกณฑ์
ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2551 ซึ่งราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ตามความเหมาะสม
* The price is base on our front sale price for Udonthani Local Area
as of 12/06/2008 and this table price can be adjusted in different timing.ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ของทีพีไอ

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตราทีพีไอ ( สีแดง)
เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 (ORDINARY PORTLAND CEMENT TYPE I ) ผลิตขึ้นโดยให้คุณภาพของปูนซีเมนต์ มีคุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ในมาตรฐานอุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก.15-2532 ประเภทหนึ่ง และมาตรฐานอเมริกัน ASTM C-150 TYPE I เป็นปูนที่เหมาะจะนำไปใช้กับงานก่อสร้าง งานคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัดสูง และงานคอนกรีตทั่วไป เช่น งานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทุกชนิด สะพาน ถนน สนามบิน และผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงประเภทต่าง ๆ
ปูนซีเมนต์ผสม ตราทีพีไอ ( สีเขียว )
เป็นปูนซีเมนต์ที่ได้จากการผสมวัสดุเฉื่อย เช่น ทราย หรือหินปูน และอื่น ๆ กับปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง ผลิตขึ้นโดยให้คุณภาพของปูนซีเมนต์มีคุณสมบัติถูกต้อง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ในมาตรฐานอุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ผสม มอก. 80-2517 เป็นปูนที่มีคุณสมบัติง่ายต่อการใช้งาน และเหมาะในการใช้ผลิตกระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องคอนกรีต โอ่ง ซีเมนต์ บล๊อค เสา ตอม่อ ถนนทางเท้า อาคารบ้านพักขนาด 2 - 3 ชั้น ฯลฯ นอกจากนี้ปูนซีเมนต์ผสมตราทีพีไอ (สีเขียว) ยังมีคุณสมบัติยืดหดตัวน้อย ไม่ทำให้เกิดรอยแตกร้าว แก่อาคาร จึงเหมาะสมที่จะใช้ในงานก่อ และฉาบได้ดี
ปูนมอร์ตาร์ ทีพีไอ M199 เป็นปูนมอร์ต้าร์ที่ได้จากการผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท1 กับหินบดละเอียดที่มีคุณภาพสูง ซึ่งทำให้มีคุณสมบัติง่ายต่อการ ใช้งาน เหมาะสมในการก่อ-ฉาบ (ต้องใช้ทรายผสมเพิ่มเติม) และงานคอนกรีตทั่วไป ต้องผสมทรายและหิน ในอัตราส่วน ที่เหมาะสม

ปูนมอร์ตาร์ ทีพีไอ M198 เป็นปูนซีเมนต์คุณภาพสูงชนิดพิเศษ เพื่อตอบสนอง เฉพาะงานฉาบ และงานก่อเป็นอีกวิวัฒนาการ ของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์โดยคนไทย คุณภาพสูงกว่ามาตราฐาน Masonry Cement ASTM C91 Type N เป็นปูนที่ได้รับการ ออกแบบให้เหมาะสมกับงานฉาบ /งานก่อ โดยเฉพาะ ด้วยการผสมสารเคมีพิเศษเพื่อเพิ่มคุณภาพ เนื้อปูนที่มีความลื่น ฉาบได้พื้นที่มากกว่าปูนซีเมนต์ผสมทั่วไป ทำงานง่ายไม่เปลืองแรง ลดค่าใช้จ่าย
Copyright © 2000 ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างครบวงจร, ®All rights reserved.
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 2543-2544 www.nanapan.com
ทะเบียนการค้า อด.1491 เลขที่ผู้เสียภาษีอากร #3402004386
Udonthani : Tel. 66-4234-6699 Fax. 66-4224-0468
E-mail : nanapan_th@hotmail.com