กระเบื้องมุงหลังคา
กระเบื้องมุงหลังคา

ราคากระเบื้องมุงหลังคาคอนกรีต วี คอน ออสเตรเลีย

ชนิด/Type
สีธรรมดา
Normal Color
สีคลาสสิค
Classic Color
สีไฮคลาส
High Class
สีพิเศษ
Special Color
กระเบื้องมุง
12
15
24-28
30-42
ครอบสันโค้ง
30
35
45-55
50-65
ครอบหางมน
35
40
50-60
55-70
ครอบข้าง
30
35
45-55
50-65
ครอบปิดชาย
35
40
50-60
55-70
ครอบปิดจั่ว
40
45
55-65
60-75
ครอง 2 ทาง
35
35
50-60
55-70
ครอบ 3 ทาง
40
45
55-65
60-75
ครอบ 4 ทาง
45
50
60-70
65-80

(ราคาต่อแผ่น : unit price is Baht per piece)
* ราคาสินค้านี้ เป็นราคาขายหน้าร้าน โดยใช้ราคากระเบื้องโมเนีย ตราวีคอน ออสเตรเลีย เป็นเกณฑ์
ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2548 ซึ่งราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ตามความเหมาะสม
* The price is base on our front sale price for V-CON Australia Monia
as of 12/08/2005 and this table price can be adjusted in different timing.

<< ดูเฉดสีกระเบื้องวีคอนเพิ่มเติมที่นี่ / see color shade of V-CON Roof here>>

ราคากระเบื้องลอนคู่

ชนิด/Type
ขาว 4 มม.
ขาว 5 มิล
สี 5 มิล
กระเบื้องลอนคู่
35-37
45-48
55-60
ครอบบน-ล่าง
-
45
70-80
ครอบตะเข้
-
65
70-80
ครอบข้าง/ครอบปิดชาย
-
45
70-80
ครอบประดับอื่น
-
65-75
70-80

(ราคาต่อแผ่น : unit price is Baht per piece)
* ราคาสินค้านี้ เป็นราคาขายหน้าร้าน โดยใช้ราคากระเบื้องลอนคู่ ตราโอลิมปิค และตราช้าง เป็นเกณฑ์
ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2551 ซึ่งราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ตามความเหมาะสม
* The price is base on our front sale price for Olympic and Elephant
as of 12/06/2008 and this table price can be adjusted in different timing.Copyright © 2000 ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างครบวงจร, ®All rights reserved.
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 2543-2544 www.nanapan.com
ทะเบียนการค้า อด.1491 เลขที่ผู้เสียภาษีอากร #3402004386
Udonthani : Tel. 66-4234-6699 Fax. 66-4224-0468
E-mail : nanapan_th@hotmail.com