สีทาภายนอกและภายใน


สีทาภายนอกและภายใน

ชนิด/Type
TOA'4-5 Gl.
TOA'4-1 Gl.
Farrow-5 Gl.
Farrow-1 Gl.
New Primer
รองพื้นปูนใหม่
1755
395
750-980
195-220
Old Primer
รองพื้นปูนเก่า
1975
450
1750
400
Wood Primer
รองพื้นไม้กันเชื้อรา
1425
305
1350
295
Steel Primer
รองพื้นกันสนิมแดง
1250
270
900
220
Interior Paint
สีน้ำภายใน
1295
295
570
150
Exterior Paint
สีน้ำภายนอก
1715
375
840
195
Gloss Enamel
สีน้ำมัน
-
525/150
-
350/105
Wood Stain
ชนิดกึ่งเงา
-
850/250
-
-
Wood Stain
ชนิดด้าน
-
1050/300
-
-
Wood Stain
ชนิดเงา
-
1150/350
-
-
Supershiled
ชนิดไม่เงา
2800
650
-
-
Supershiled
ชนิดเงา
3000
750
-
-
Duraclean
2700
700
-
-

(ราคา 1 ถัง = 5 กล. และ 1 กล.= 3.75 ลิตร : 1 gallon = 3.75 litres)
* ราคาสินค้านี้ เป็นราคาขายหน้าร้าน โดยอ้างอิงราคาสีในเครือทีโอเอ และสีฟาร์โรห์ เป็นเกณฑ์
ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2551 ซึ่งราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ตามความเหมาะสม
* The price is base on our front sale price for TOA Group and Farrow
as of 12/06/2008 and this table price can be adjusted in different timing.
Copyright © 2000 ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างครบวงจร, ®All rights reserved.
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 2543-2544 www.nanapan.com
ทะเบียนการค้า อด.1491 เลขที่ผู้เสียภาษีอากร #3402004386
Udonthani : Tel. 66-4234-6699 Fax. 66-4224-0468
E-mail : nanapan_th@hotmail.com