วัสดุก่อสร้างอื่น ๆราคาท่อพีวีซี / PVC Pipe Price List

Size
Class 5
Class 8.5
Class 13.5
1/2"
-
40
-
3/4"
-
50
-
1"
60
65
125
1 1/4"
65
85
145
1 1/2"
70
110
155
2"
90
135
185
2 1/2 "
150
255
295
3"
190
350
410
4"
315
575
658

(ราคาต่อเส้น ความยาว 4 เมตร : unit price is Baht per line length 4 m,)
* ราคาสินค้านี้ เป็นราคาขายหน้าร้าน โดยอ้างอิงราคาท่อพีวีซี เป็นเกณฑ์
ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2551 ซึ่งราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ตามความเหมาะสม
* The price is base on our front sale price for PVC Pipe
as of 12/06/2008 and this table price can be adjusted in different timing.


ราคาไม้อัด และคีรีบอร์ด

ชนิด/Type
Price Range
ไม้อัดยาง 3 มิล
160-185
ไม้อัดสัก 3 มิล
185-245
ไม้อัดยาง 4 มิล
225-250
ไม้อัดสัก 4 มิล
325-375
ไม้อัดยาง 6 มิล
315-350
ไม้อัดยาง 10 มิล
370-525
ไม้อัดยาง 15 มิล
575-725
ไม้อัดยาง 20 มิล
950-1250
คีรีบอร์ด 3 มิล
250-350
กระดาษอัดดำ 3 มิล
120

(ราคาต่อแผ่น ขนาด 1.20x2.40 มตร : unit price is Baht per piece size 1.20x2.40 m.)
* ราคาสินค้านี้ เป็นราคาขายหน้าร้าน โดยอ้างอิงราคาไม้อัด เป็นเกณฑ์ ทั้งนี้เป็นช่วงราคา ขึ้นกับคุณภาพ เกรด และลวดลายของไม้
ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2551 ซึ่งราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ตามความเหมาะสม
* The price is base on our front sale price for Flated Wood upto quality, grade.
as of 12/06/2008 and this table price can be adjusted in different timing.
Copyright © 2000 ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างครบวงจร, ®All rights reserved.
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 2543-2544 www.nanapan.com
ทะเบียนการค้า อด.1491 เลขที่ผู้เสียภาษีอากร #3402004386
Udonthani : Tel. 66-4234-6699 Fax. 66-4224-0468
E-mail : nanapan_th@hotmail.com