ก๊อกน้ำ และอุปกรณ์ตกแต่ง
ก๊อกน้ำกะรัต / KARAT Faucet

รุ่น/Code of KARAT
Chromium
MT30-50 ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า Matrix
650
PG27-50 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า+ป๊อปอัพ
1735
MT42-50Cก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ+ฝักบัว Matrix
2650
MT82-50C วาล์วปิดเปิดฝักบัวสายอ่อน Matrix
410
MT91-50 ก๊อกล้างพื้น Matrix
480
BAD1-50 สะดืออ่างล้างหน้าแบบสายโซ่
245
BAD3-50 สะดืออ่างล้างหน้าแบบดึงล็อค
245
BS20 สายน้ำดีอ่างล้างหน้า
90
BAT3-50 ท่อน้ำทิ้งแบบกระปุก
530
BW01-11 สายฉีดชำระคละรุ่น
250-395
BA22 ฝักบัวสายอ่อนคละรุ่น
400-995
BAS2 ฝักบัวก้านแข็งคละรุ่น
395-1750
- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย คละรุ่น
760-2430
- ฟลัชวาล์วชักโครกคละรุ่น
3350-4255
- ก๊อกกดปัสสาะชาย
590-7980
- ก๊อกซิงค์
670-1595

(ราคาต่อชิ้น : unit price is Baht per piece)
* ราคาสินค้านี้ เป็นราคาขายหน้าร้าน โดยอ้างอิงราคาก๊อกน้ำกะรัต-ระบบเซรมิควาล์ว เป็นเกณฑ์
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 ซึ่งราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ตามความเหมาะสม
* The price is base on our front sale price for Karat Faucet with ceramic valve system
as of 30/11/2007 and this table price can be adjusted in different timing.
การรับประกันสินค้าของก๊อกน้ำกะรัต/Warrantee of KARAT Faucet
- Ceramic Valve all long live. ตลอดอายุการใช้งาน
-Seal Part 5 Years - Others Part 1 Years


Copyright © 2000 ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างครบวงจร, ®All rights reserved.
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 2543-2544 www.nanapan.com
ทะเบียนการค้า อด.1491 เลขที่ผู้เสียภาษีอากร #3402004386
Udonthani : Tel. 66-4234-6699 Fax. 66-4224-0468
E-mail : nanapan_th@hotmail.com