กระเบื้องเซรามิค ปูพื้น+บุผนัง


กระเบื้องเซรามิค ปูพื้น+บุผนัง

ขนาด/Size (Inches)
Grade A
Grade B
Grade C
3.5"x8"
35-75 Baht per piece
4"x4"
250-350 Baht per box up to color & grade
8"x8"
165
155
135
8"x10"
170
160
135
8"x12"
170
160
135
12"x12"
155
145
135
16"x16"
195
175
145

(ราคาต่อตารางเมตร : unit price is Baht per square metre)
* ราคาสินค้านี้ เป็นราคาขายหน้าร้าน โดยอ้างอิงราคากระเบื้องปูพื้น-บุผนัง ในกลุ่ม โสสุโก้ กรุ๊ป เป็นเกณฑ์
ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2551 ซึ่งราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ตามความเหมาะสม
* The price is base on our front sale price for Sosuco Group ceramic tile
as of 12/06/2008 and this table price can be adjusted in different timing.


<<ดูแค็ตตาล็อคกระเบื้องเซรามิคเพิ่มเติม / see more catalogue >>


Copyright © 2000 ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างครบวงจร, ®All rights reserved.
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 2543-2544 www.nanapan.com
ทะเบียนการค้า อด.1491 เลขที่ผู้เสียภาษีอากร #3402004386
Udonthani : Tel. 66-4234-6699 Fax. 66-4224-0468
E-mail : nanapan_th@hotmail.com