วิธีการคำนวณ ไฟเบอร์บอร์ด และอุปกรณ์ติดตั้ง T-Bar

รายการ
วิธีการคำนวณ
จำนวนไฟเบอร์บอร์ด (แผ่น) พื้นที่ห้อง (กว้างxยาว) หารด้วย 0.36
จำนวน T-ยาว (เส้น) พื้นที่ห้อง (กว้างxยาว) หารด้วย 4
จำนวน T-ซอย (เส้น) จำนวน T-ยาว ที่คำนวณได้ คูณด้วย 10
จำนวน L-ฉาก (เส้น) วัดความยาวรอบห้อง (ม.) หารด้วย 6

อัตราส่วนการใช้แผ่นฝ้า และอุปกรณ์ ต่อ 1 ตารางเมตร

รายการ
จำนวน
หน่วย
แผ่นฝ้า 60x60 ซม.
3
แผ่น
T-ยาว 600 ซม.
1
เมตร
T-ซอย 60 ซม.
2
ตัว
L-ฉาก 600 ซม.
4
เมตร


Copyright © 2000 ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างครบวงจร, ®All rights reserved.
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 2543-2544 www.nanapan.com
ทะเบียนการค้า อด.1491 เลขที่ผู้เสียภาษีอากร #3402004386
Udonthani : Tel. 66-4234-6699 Fax. 66-4224-0468
E-mail : nanapan_th@hotmail.com